Masini, N. «Preface II». Ge-Conservacion, Vol. 11, junio de 2017, p. 8, doi:10.37558/gec.v11i0.529.