[1]
E. Ruiz de Arcaute Martínez, «Moving Collections. Processes and Consequences Flytting av samlinger. Prosesser og Konsekvenser», GEC, vol. 4, pp. 178-179, jul. 2013.