[1]
R. Bruquetas Galán, «La técnica de la pintura mural a Catalunya i les fonts artístiques medievals. Rosa M. Gasols Fargas», GEC, vol. 4, pp. 169-170, jul. 2013.