[1]
J.-M. Cayme, «Química del mortero de cal del siglo XIX en una tabique Pampango (Wattle-and-Daub) de Filipinas», GEC, vol. 21, n.º 1, pp. 55-63, feb. 2022.