Cayme, J.-M. (2022) «Química del mortero de cal del siglo XIX en una tabique Pampango (Wattle-and-Daub) de Filipinas», Ge-conservacion, 21(1), pp. 55-63. doi: 10.37558/gec.v21i1.1034.