RUIZ DE ARCAUTE MART├ŹNEZ, E. Moving Collections. Processes and Consequences Flytting av samlinger. Prosesser og Konsekvenser. Ge-conservacion, v. 4, p. 178-179, 31 jul. 2013.