Ruiz de Arcaute Martínez, E. (2013). Moving Collections. Processes and Consequences Flytting av samlinger. Prosesser og Konsekvenser. Ge-Conservacion, 4, 178-179. https://doi.org/10.37558/gec.v4i0.181