(1)
Ruiz de Arcaute Martínez, E. Moving Collections. Processes and Consequences Flytting Av Samlinger. Prosesser Og Konsekvenser. GEC 2013, 4, 178-179.