[1]
Ruiz de Arcaute Martínez, E. 2013. Moving Collections. Processes and Consequences Flytting av samlinger. Prosesser og Konsekvenser. Ge-conservacion. 4, (jul. 2013), 178-179. DOI:https://doi.org/10.37558/gec.v4i0.181.