La Recerca en Conservació des de la Visió del Conservador-Restaurador II Imprimir

recerca.jpgUniversitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Secció de Conservació-Restauració . Nov 2014
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/58643

 

<<   >>

REVISTA GE-Conservación
dd
revistan2log.jpg